ПРОИЗВОДСТВО

lenta
lenta lenta

Фасадните термостени представляват върхово постижение по пътя на рационализиране на строително - монтажните работи. Термостените интегрират в едно:
- фасадна облицовка и елементи от нея (прозорци, врати),
- метални профили от носеща конструкция на сградата,
- топлоизолация от полиуретан и минерална вата,
- паропреграда,
- интериорна облицовка,
- елементи на отделните системи - електро, отопление, вентилация, слънчеви колектори, фотоволтаични панели и др.
Фасадните термостени (заявка за патент) представляват висококачествен модулен елемент, изработен и изпитан в цехови условия, монтажа на който е бърз и лесен.

Технически характеристики:
L x B x H = 2000 /4800 x 2400/3000 x 250/290 [ мм ]
Коеф. на топлопредаване U ≤ 0,09 - 0,13 [ W/m2 K ]
Маса – 65 - 78 [ кг/м2 ]

megamat ltd - termo wall lenta
lenta

Без пясък, цимент и армировка, облицовката на сградата се извършва в цехови условия заедно с топлинната изолация от полиуретан - две в едно. Облицовъчните фасадни панели представляват модулни единици с различни размери. Точността и качеството на изработка е на машиностроително ниво. Монтажът им е много облекчен, а топлоизолацията безшевна. Всеки един проект е уникален.
Многообразието на облицовъчните панели е неограничено.
Фасaдните модулни панели са патентовани.

megamat ltd - termo wall lenta
lenta

Блок-модулите на мокрите помещения (заявка за патент), бани и WC, представляват напълно завършени обемни единици оборудвани, обзаведени и изпитани в цехови условия. След монтажа им на място и присъединяването им с комуникациите на сградата, те са годни за употреба. Благодарение на изключително добра топлинна изолация ликвидираща температурните разлики е отстранена причина за поява на плесен и мухъл.
Като блок-модулите могат да се изграждат сауни и тепидариуми.
Топлинните им загуби са сведени до нула.
Монтажът им на място е много улеснен.

megamat ltd - bath megamat ltd - wc lenta
lenta

Подовете между етажите се изграждат от метална конструкция, многослойно, така че да се осигури надеждна коравина и необходимата шумо - и топлоизолация. Подовите секции се изготвят и оборудват в цехови условия, като след монтажа им на място се полага подовия настил, който може да бъде всеки един от наличните на пазара.

megamat ltd - floor lenta
lenta

Фундаментът на пасивната къща е значително олекотен, тъй като поема десетократно по-малък товар в сравнение с традиционното строителство. Носещата фундаментна плоча интегрира в себе си конструктиви елементи за закрепване на стените и елементи от ВиК и отоплителната система. Излята е върху слой от твърд полиуретан.
Благодарение на изключителната топлоизолационна способност и еластичност на полиуретана, сградата изградена върху тази плоча не приема отрицателните влияния на околната среда, т.е.:
- ликвидират се силите при земетресение предавани на сградата, което я прави сеизмично неуязвима.
- топлинните загуби през фундамента са изключително малки.

изтегли графиката в PDF формат

lenta
lenta

Към стълбите се отнасяме с особено внимание за осигуряване на стабилност, пожароустойчивост и безшумност на сградата.
Изработката им от стоманобетон и облицовка с камък или гранитогрес се осъществява в цехови условия. За осигуряване на транспортабилноста им, те се изработват от отделни модули.

megamat ltd - stairs lenta
lenta

Едно от основните изисквания e остъкляването na пасивната къща да бъде разположено максимално възможно на южната страна.
Коеф. на топлопреминаване на стъклопакета и дограмата е:

U ≤ 0,8 [W/m2K].

Защитата от нагряването през лятото се постига чрез различни средства: външни щори, външни решетки, слънцезащитно стъкло и др., решения, които се съгласуват с клиента.

megamat ltd - windows lenta
lenta

Външните врати на пасивната къща отговарят на високите стандарти на ограждащата конструкция на къщата, т.е. коеф. на топлопреминаване е:

U ≤ 0,8 [W/m2K] .

Опция.
Пасивната къща се изпитва на газоплътност (Blower-Door-Test) по международно призната методика.

megamat ltd - doors lenta
lenta

Покривът е топлинно най-натоварената част на сградата.
Добрата топло- и шумоизолация, газоплътност, хидроустойчивост, паропропускливост и други изисквания представляват задължителни условия при изграждане на покрива без топлинните мостове. Фирмата използва монопанели (полезен модел) и сандвич панели за безшевно, газоплътно изграждане на покрива без топлинни мостове.

Коефициента на топлоизолация е в границите:
U ≤ 0,156 - 0,098 [ W/m2K ]

Габарити:
L x B x H = 1220 x 2440 x 100 / 240 [мм]

Маса
G ~ 25 - 35 [кг/м2 ]

megamat ltd - history lenta