ЗА НАС

lenta
lenta lenta

„МЕГАМАТ“ ООД ООД е създадена през 2002 год., с основна задача повишаване на енергоефиктивността на сградния фонд. Начало на тази дейност беше поставено през 1993 год., когато нашите сътрудници внедриха безшевна изолация на сгради с полиуретан. Натрупаният опит от работата с най - добрия изолационен материал и безшевната технология на полагането му беше използван за разработване на иновативни изделия и методи в областта на строителството.
Целенасочената дейност на „МЕГАМАТ“ ООД се увенча с успех още през 2004 год. когато реализирахме първите нискоенергийни сгради посредством иновативни облицовъчни модули и технология на топлоизолация и облицовка на фасади.
Две години по-късно (2006 год.), построихме едноетажна постройка с характеристики на пасивна къща. За изграждането и използвахме новите фасадни, покривни и стенни модулни панели.
През 2008 год. беше построена първата пасивна къща у нас по разработена от фирмата иновативна модулна система, която съчетава най - добрите технологии и материали за постигане стандартите на бъдещето.
Дружеството разширява производствените си възможности, за да може да удоволетвори желанието на клиентите да имат къща изпреварваща техните мечти.

мегамат оод - изолиране и фасадно оформление мегамат оод - малка постройка с характеристики на пасивна къща мегамат оод - първата пасивна къща lenta
lenta

Има различни методи и системи за строителство на пасивни къщи. „МЕГАМАТ“ ООД разработи собствена модулна система за изграждане на пасивни къщи, която е високо технологична и енергоспестяваща.
Модулната система се базира на метална носеща конструкция и основен топлоизолационен материал полиуретан. В резултат на изключителните топлоизолационни, адхезионни и технологични качества на полиуретана дебелината на ограждащата конструкция на къщите на „МЕГАМАТ“ ООД е два пъти по - малка от тази на съществуващите пасивни къщи.
Недостатъците на западните строителни системи - дебели стени, подове и покриви и ненадеждна газоплътност на стиковите места, са превърнати в предимства на нашата модулна система в резултат на безшевната топлоизолационна обшивка.
Елементите на къщата се изработват в цехове на индустриална основа, при високо качество и постоянен контрол на продукцията. Процесът на строителство на къщата в действителност е превърнат в монтаж на модулни елементи на място.
Модулните елементи - термостени, фасадни панели, блок модули, покривни панели и фундамент са иновативни решения (част от тях патентовани).
Проектирането и изграждането на къщите се осъществява с машиностроителна точност, а за гарантиране на енергийната ефективност се използва „Пакет програми за проектиране на пасивни къщи“ на „Институт за пасивни къщи“ гр. Дармщат - Германия.
Сроковете за производство и изграждане са многократно по-малки.

„МЕГАМАТ“ ООД - МОДУЛНА СИСТЕМА, Е БЪЛГАРСКА СИСТЕМА.

изтегли схемата в PDF формат

lenta
lenta

МЕГАМАТ ООД се специализира в прозводството на пасивни едноетажни и двуетажни фамилни къщи.

Понятието „пасивна къща“ се използва за сгради, които получават над 90% от необходимата енергия за отопление по пасивен начин, т.е. чрез слънчеви лъчи проникващи през прозорците и топлината излъчвана от домакинските уреди и обитателите на къщата. Тези сгради имат годишен разход на енергия за отопление на кв. метър под 15 [кWh]. Вентилацията на къщата осигурява постоянен въздухообмен с енерговъзстановяване и подгряване на винаги свежия и прочистен входящ въздух богат на кислород. Комфортният микроклимат гарантиран с минимални енергийни разходи е по - здравословен и това е едно от най – съществените предимства на пасивните къщи.
Минимално необходимата енергията за климатизация на пасивната къща - отопление и охлаждане, се получава по пасивен начин т.е. чрез слънчеви и земни колектори, акумулиращи цистерни и др. В зависимост от енергийния баланс и необходимостта от енергия от външен енергоизточник, пасивните къщи могат да бъдат; нулеви къщи , т.е къщи напълно независими от външните енергийни системи или плюс къщи, такива които произвеждат енергия повече от собствените си потребности, посредством фотоволтаична система.

На графиката е онагледен енергийния диапазона на предлаганите къщи от
МЕГАМАТ ООД.

изтегли графиката в PDF формат

Как се поръчва?

Ние не предлагаме готови проекти на къщи, а ги разработваме съвместно с клиента. Клиентът определя големината, етажността, архитектурния стил, разпределението на помещенията и всичко каквото поиска съобразно своите предпочитания и финансови възможности. Специалистите на фирмата при това са в помощ на клиента със своя опит и професионални знания. Уточнени до най – големи подробности идеите и желанията на клиента се материализират в проектни решения от специалисти на фирмата. На база на съгласуван и утвърден проект на къщата се изработват отделните модулни единици в цеховете на фирмата и се подготвят за транспорт и монтажа на място. Целият процес от идеята на клиента до предаване на ключа се осъществява от една фирма.
Пасивните къщи изискват прецизно проектиране, планиране и изпълнение на високо инженерно ниво. Същността на системата не допуска случайни и необмислени решения и неконтролирано изпълнени от неспециалисти. Интелигентната, компютърно подпомогната система, базирана на най- добрите строителни материали и най–добрата технология, гарантира високото качесто на построените от нас къщи.

В таблицата по - долу, са посочени задълженията, етапите и сроковете за проектиране и изграждане на една пасивна къща.

Етапи Вид работа Изпълнител Месец
КЛИЕНТ МЕГАМАТ
0 Разработване на задание
- изходни условия
- ПУП, път, вода, ел. мрежа
- етажност, разпределение, оформление, основни материали, оборудване, екстри и финансиране
Да Да 1
- Идеен проект - 3D визуализиране - Да 0,5
1 Сключване на договор за проектиране и строителство Да Да 1
2 Работен проект - Да 2
3 Съгласуване на работния проект - Разрешително Да - 1
4 Изработване на модулните елементи в цехови условия - Да 2
5 Изграждане на къщата - Да 1
6 Издаване.
Приемо – предавателен протокол Акт 16
Да Да -
7 Гаранционно обслужване - Да 12

lenta
lenta

Защо да изберем пасивна къща?

Кои са основните предимства спрямо традиционните къщи?
Оправдана ли е инвестицията в пасивна къща?
Тези и още много въпроси минават през мислите на всеки, който трябва да направи инвестицията на своя живот. Нали от избора на дом зависи здравето, уюта, комфорта, сигурността и икономическото състояние на семейството му, сега и още по-вече в бъдеще. За да Ви подпомогнем в този избор ще споменем някои от по-важните предимства на пасивните къщи спрямо конвенционалните и изградени по сегашните нормативи.

Предимства на пасивните къщи изграждани с МЕГАМАТ - модулната система в сравнение с традиционните.

1. Два пъти по-малки разходи за изграждане и 25-годишна експлоатация на пасивната къща, т.е тя сама се изплаща.
2. Петкратно по-малък разход за отопление ( ≤ 15 [ kWh / m2.a ]).
3. По-здравословен микроклимат в резултат на:
- постоянна температура през цялата година, без течения и температурни разлики.
- винаги свеж филтриран и богат на кислород въздух.
- без конденз, мухъл и плесени.
- намалява се заболяемостта и умората на обитателите.
- създават се условия за здрав, отморителен сън.
4. Независимост от пазара на енергоносителите.
5. Екологична при изграждане и експлоатация.
6. Кратки срокове на изграждане - от 15 до 30 дни.
7. Отпада стресът от строителството на къщата.
8. Модерна архитектура.
9. Повишена сеизмична устойчивост.
10. Десетократно по-малка маса.
11. От 8 до 10% по - голяма ефективна площ.
12. Индустриализиране на строителството - над 90% от работа се извършва в цехови условия при гарантирано високо качество и контрол.
13. Най-гарантираната бързовъзвръщаема инвестиция.

Ние работим по стандарти и с технология на бъдещето.

lenta
lenta

Фирмата разполага с производствени помещения, складове, технологично и транспортно оборудване обезпечаващо висока производителност и качество. Производствените екипи са на високо техническо ниво.

Проектантският екип – инженери, архитекти и икономисти използва пакет от програми за проектиране на пасивни къщи приет в целия свят( ПППК), както и съвременна техника и технология за производство.

Фирмата развива своята дейност в тясно съдружие с:

ПЛУИМЕРС ИЗОЛАЦИЯ ООД – българо - холандска фирма, която от 1993 г. е водеща в областта на безшевната топлоизолация с полиуретан.

УНИТЕРМ ООД - българо - немско дружесво, което от 2006 г. предлага системни решения за климатизация на къщи на база на топлинни помпи производство на шведската фирма THERMIA и подово и /или стенно нискотемпературно отопление и таванно охлаждане на австрийската фирма VARIOTHERM.

КЛАУДИОФОРЕЗИ ООД – италианска фирма за екстериорно оформление.

lenta